Altres Actuacions i Serveis

Suport Psicopedagògic SSP

L'AFA finança aquest servei en col·laboració amb el Departament de Psicopedagogia de l'Institut. Una Comissió de Treball, formada per les psicopedagogues del centre, el psicopedagog de l'EAP i l'Educador Social, és qui deriva a aquest servei els alumnes susceptibles d'intervenció psicoterapèutica. Les intervencions de l'SSP poden ser individuals o en petit grup en funció de les casuístiques i tipologies dels casos a treballar.

Llibres

L'AFA s'encarrega de la coordinació del subministrament dels llibres escolars a través de l'empresa Iddink.

Menjador (Cantina)

L'AFA és qui vetlla per la qualitat del servei de Cantina. La Cantina ofereix esmorzars i dinars. Aquest curs 2020/2021, per motius relacionats amb la Covid i de disponibilitat d'espais, no s'ofereix el servei de migdia. 

Corpus

l'AFA organitza i coordina totes les tasques, des de l'anada a collir els clavells, fins a la confecció de la catifa. El disseny de la catifa va a càrrec del Departament de Visual i Plàstica de l'Institut.

Festes

l'AFA organitza actes sempre dirigits als alumnes, als profesors i als pares, com la Festa de Fi de Curs.

Participació en la Gestió del Centre

L'AFA participa activament en els següents apartats:

  • Consell Escolar del Centre.
  • Relació amb l'Equip Directiu del Centre.
  • Relació amb altres centres educatius de La Garriga.

Coordinació d'AMPAS de La Garriga

S'ha constituït oficialment el GRUP D'AMPAS DE LA GARRIGA amb la representació de totes les escoles i instituts del municipi amb l'objectiu de coordinar-nos i plantejar accions comunes, alhora que també per afrontar i buscar solucions a problemes comuns. En aquestes reunions, si s'escau, podem demanar la participació i la col·laboració, de forma puntual, tant dels equips directius dels centres com dels tècnics de la Regidoria d'Educació.

tornar enrere

 

 

tornar enrere