Altres Actuacions i Serveis

Suport Psicopedagògic SSP

L'AMPA finança aquest servei en col·laboració amb el Departament de Psicopedagogia de l'Institut. Una Comissió de Treball, formada per les psicopedagogues del centre, el psicopedagog de l'EAP i l'Educador Social, és qui deriva a aquest servei els alumnes susceptibles d'intervenció psicoterapèutica. Les intervencions de l'SSP poden ser individuals o en petit grup en funció de les casuístiques i tipologies dels casos a treballar.

Llibres

L'AMPA s'encarrega de la coordinació del subministrament dels llibres escolars, així com de potenciar i coordinar la venda de llibres de segona mà entre els alumnes.

Menjador (Cantina)

L'AMPA és qui vetlla per la qualitat tant del servei de Cantina com del menjar.

Corpus

l'AMPA organitza i coordina totes les tasques, des de l'anada a collir els clavells, fins a la confecció de la catifa. El disseny de la catifa va a càrrec del Departament de Visual i Plàstica de l'Institut.

Festes

l'AMPA organitza actes sempre dirigits als alumnes, als profesors i als pares, com la Festa de Fi de Curs.

Participació en la Gestió del Centre

L'AMPA participa activament en els següents apartats:

  • Consell Escolar del Centre.
  • Relació amb l'Equip Directiu del Centre.
  • Relació amb altres centres educatius de La Garriga.

Coordinació d'AMPAS de La Garriga

S'ha constituït oficialment el GRUP D'AMPAS DE LA GARRIGA amb la representació de totes les escoles i instituts del municipi amb l'objectiu de coordinar-nos i plantejar accions comunes, alhora que també per afrontar i buscar solucions a problemes comuns. En aquestes reunions, si s'escau, podem demanar la participació i la col·laboració, de forma puntual, tant dels equips directius dels centres com dels tècnics de la Regidoria d'Educació.

tornar enrere

 

 

tornar enrere

escola en catala

Pràctiques Ergonòmiques per a un bon ús de l'ordinador

practiques ergonomiques ordinadors
Més informació

Podeu rebre, còmodament per email, la informació sobre noticies i activitats de l'AMPA subscrivint-vos a la web.

bloc de poesia

Per traduir aquesta pàgina

AFA Institut

VIL·LA ROMANA

Santa Maria del Camí, s/n

08530 La Garriga

ampavilaromana@gmail.com

 

 

visites a la web